vinterstemning

5 om dagen

fargerikt-kosthold-i-barnehagen fargerikt-kosthold-i-barnehagen

OFG (Opplysningskontoret for frukt og grønt) har et eget konsept tilegnet barnehager - for å inspirere og motivere til å servere mer frukt og grønt, noe som er helt i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Fosseskansen barnehage ble påmeldt høsten 2014. Dette gjorde vi fordi det er i tråd med våre satsningsområder gjennom Grønt Flagg, men også fordi det er et spennende prosjekt. På internettsiden www.frukt.no/barnehage har de en egen idebank der både vi som barnehage, og dere som foreldre kan finne gode tips og inspirasjon.

Når vi meldte oss på fikk vi tilsendt en inspirasjonspakke med blant annet 3 pixibøker til alle barna i barnehagen, foreldreinformasjon, musikk-cd, epledeler, frukt-og grønt lotto, barneforklær, m.m.

5 om dagen i tråd med myndighetenes anbefalinger.

85 %av alle barn i Norge under seks år tilbringer mesteparten av den tiden de er våkne i barnehagen.

Om lag 6 500 barnehager huser nærmere 290 000 barn. Derfor er barnehagene en meget viktig arena for forebyggende helsearbeid.

Matvaner etableres tidlig, og innholdet i måltidene som serveres er av stor betydning. Gode vaner har man med seg hele livet. Mat og måltider er en sentral del av den daglige virksomheten i barnehagen, og måltidene i barnehagene utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold.

En ny kartlegging fra Helsedirektoratet (mars 2012) viser at det serveres mye bra, men at det også er et forbedringspotensiale, spesielt når det gjelder grønnsaker.