vinterstemning

Jens Petter

Barnehagelærer

Jens Petter jobber som barnehagelærer i 100 % stilling. Jens har bachelor som barnehagelærer fra Dronning Mauds minnes høyskole og har fordypning i ledelse og prosjektrettet arbeid.