vinterstemning

Treårig fokusområder

Barnehagen vil fra barnehageåret 2018-19 har treårig årsplan. Det gjør at vi også har treårig plan for Grønt flagg og teamene for denne treårsperioden vil være:

1-2 åringen: Trafikk

3-4 åringen: Gjest i naturen

5-6 åringen: Matsvinn